Nina Lathouwers

Nina Lathouwers (‘Ninotchka’) is illustrator en werkt veel in de educatieve sector. Haar illustraties worden gebruikt in tijdschriften, lesmateriaal, online publicaties en animaties. Haar stijl is een speelse mix van analoog en digitaal tekenwerk. lathouwers is opgeleid aan AKV Sint Joost in Breda. 

www.ninotchka.nl

Vivian Bax

Vivian Bax rondde haar bachelor fotografie af aan KABK in Den Haag en een Master of Fine Arts aan MIVC, St Joost in Den Bosch. Als fotograaf en kunstenaar is ze nieuwsgierig naar gescript gedrag. Ze ziet de wereld om haar heen als een filmscript waarin ieder zijn of haar rol heeft. Met haar camera probeert zij routines, gebaren en rituelen te ontleden en bestuderen. Dit uit zich in fotografie, teksten en performatief werk.

www.vivianbax.com

www.studiobax.com

Diederik Stevens

Diederik Stevens is schilder en schrijver. Op canvas voert hij zijn queeste naar het grijpen van het ongrijpbare, en naar het stollen van het ongerepte; en met name ook naar de natuurkrachten om ons heen die eeuwig hun eigen, goddelijke gang gaan. In een vaak poëtisch omgezette beeldtaal is er in zijn werk een directe relatie met zijn eigen reizen, belevenissen en (zee)herinneringen. Ondanks dat zijn werken meestal pasteus en woest geschilderd zijn, bewegen ze zich in een universum van ruimte, rust en cadans. Tegelijkertijd spreekt uit zijn doeken, die alle veelal dansen op het snijvlak van abstractie en figuratie, een voorliefde voor ‘hors-saison’-, licht weemoedige toonzettingen. Het ongrijpbare tastbaar maken is ‘fantastisch’, dus welbeschouwd slechts een illusie. Maar, aldus Stevens, de weg er naartoe is dat nooit. 

www.diederikstevens.com

 

Lisetteh

In het werk van Lisetteh komen veel vormen samen. Puzzelend naar de juiste toon en materiaal ontstaat een nieuw verhaal. Een nieuw werk...

Ze kijkt kritisch naar de wereld om haar heen. Dit is het uitgangspunt om mee te gaan werken. Een verontwaardiging, gericht op mensen. Situaties, mogelijk- en onmogelijkheden, onbegrip, maar vooral fascinatie. Niets is wat het in eerste instantie lijkt. Lisetteh laat een absurde realisteit zien. 

Zij gebruikt hiervoor wisselende technieken en materialen. Grafische technieken, collages, tekeningen, installaties, assemblages of een combinatie van deze vormen.

www.lisetteh.com

Marloes Vreeswijk

Marloes Vreeswijk studeerde in 2019 af van St.Joost School of Art & Design als Beeldend Kunstenaar. Door afstand te doen van de verwachtingen die zij ervaart vanuit de maatschappij schept zij als kunstenaar haar eigen voorwaarden om tot werk te komen. Zij bevraagt de norm van wat ‘normaal’ is, voor de ander en haarzelf, en neemt hierbij haar eigen identiteit onder de loep. 

Met haar afstuderen won zij de Jheronimus Atelierprijs en is sinds dien huisgenoot van de Willem Twee. 

www.marloesvreeswijk.nl

Marius Boekhorst

Marius Boekhorst is een multidisciplinair Artist en Designer. Hij maakt ontwerpen en creatieve ervaringen voor zowel culturele als commerciële gebieden. Hij richt zich op design, mode, muziek, (sub)cultuur en de kunsten. Zijn veelzijdige aanpak stelt hem in staat om verschillende disciplines en media te combineren. Met zijn werk speelt hij in op het concept van het samenbrengen van analoge en digitale elementen, met als doel unieke ontwerpen en ervaringen te bieden voor merken en individuen.

www.mariusboekhorst.com

Paul Corvers

Het recente werk van Paul Corvers zijn pure, abstracte minimale composities en vertegenwoordigen een welkome stilte. De kleine formaten van de meeste werken ontwarren een ongekende grootsheid. Het sluit aan bij wat John Cage ooit zei: 'Er bestaat niet zoiets als een lege ruimte of een lege tijd. Er is altijd iets te zien, iets te horen. Sterker nog, als we proberen een stilte te maken, kunnen we dat niet.' Het werken in grote vrijheid resulteert ook bij Paul Corvers in een leegte rijk aan beelden en geluiden. Een gecomponeerde stilte.

www.paulcorvers.com

www.instagram.com/paulcorvers/

Pagina terug

Jan van der Ven

Jan van der Ven produceert diverse opdrachtvideo’s en -animaties, meestal in de educatieve en de culturele sectoren, bijvoorbeeld voor Tilburg University, Malmberg en de Taalunie. Als editor werkt hij voor internationale projecten, bijvoorbeeld voor UPS, Honeywell en Facebook. Van der Ven is opgeleid tot componist en muziekproducent aan de HKU, en werkt aan eigen muziekprojecten.

www.janvandervenmedia.nl