Verhuurhuur bij ons een ruimte

Algemene Voorwaarden

Algemene Bezoekersvoorwaarden

Willem Twee muziek en beeldende kunst is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF, www.vnpf.nl). Als lid van de VNPF zijn deze algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing. Een overzicht van specifieke huisregels die gelden bij Willem Twee vind je hieronder.

Huisregels

Leeftijd
Poppodiumbezoekers jonger dan 14 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene (18+).

Geen alcohol onder de 18
Willem Twee muziek en beeldende kunst schenkt geen alcoholische dranken aan bezoekers jonger dan 18 jaar.

Muntenverkoop
Consumpties worden afgerekend met Willem Twee poppodium consumptiemunten. Deze zijn te koop (alleen met PIN) bij de automaten en de muntenkassa. Munten worden niet teruggenomen. Oude zwarte munten of bonnen zijn sinds 1 januari 2013 niet langer inwisselbaar. Dat is in 2011 kenbaar gemaakt. Indien de huidige munten worden vervangen, zal dit via onze website en weekmail worden gecommuniceerd.

Legitimeren
Op verzoek moet een geldig legitimatiebewijs getoond kunnen worden.

Fouilleren
Bezoekers kunnen gefouilleerd en/of gecontroleerd worden. In dat geval is medewerking verplicht.

Roken
Roken is niet toegestaan. (Inclusief E-sigaretten)

Drugs
Zowel gebruik van als handel in soft- en harddrugs is verboden.

Gevaarlijke voorwerpen
Het dragen of gebruiken van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt, is verboden.

Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt absoluut niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag verstaat Willem Twee muziek en beeldende kunst onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld. Respect voor medebezoekers,Willem Twee personeel en het gebouw is vereist.

Weigeren van de toegang
Personen onder invloed van drank of drugs kan de toegang worden geweigerd.

Zelf eten en drinken meebrengen
Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan (voedsel, dranken, glazen of flessen).

Kassa
De kassa blijft tot het einde van het concert geopend. U kunt alleen met PIN betalen.

Fotograferen
Het is niet toegestaan om zonder toestemming vooraf, professioneel foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken. Onrechtmatig verkregen opnamen worden in beslag genomen.

Handel
Het is verboden in Willem Twee muziek en beeldende kunst goederen te verhandelen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Garderobe
Het gebruik van de garderobe is verplicht. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen van bezoekers. N.B. In verband met de corona-regels zijn de lockers buiten gebruik.

Geen tassen
Het is niet toegestaan tassen mee de zaal in te nemen.

Leeftijd
Voor activiteiten georganiseerd door Willem Twee muziek en beeldende kunst geldt dat kinderen tot en met 14  jaar geen entree hoeven te betalen. Voor activiteiten georganiseerd door Willem Twee toonzaal  geldt dat jeugd tot en met 18 jaar geen entree hoeft te betalen.
Wel adviseren we van te voren online een gratis ticket te reserveren. Voor activiteiten georganiseerd door derden gelden mogelijk andere regels.

Diefstal
Het is niet toegestaan eigendommen van Willem Twee muziek en beeldende kunst mee naar buiten te nemen.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u bij het barpersoneel inleveren.

Opvolgen instructies

Instructies van het personeel dienen opgevolgd te worden.

Overlast
In de directe omgeving van Willem Twee muziek en beeldende kunst wonen veel mensen, bezorg onze buren bij het komen en gaan geen overlast.

Promotie / Flyeren
Voor promotieactiviteiten moet ruim van te voren schriftelijk toestemming verkregen zijn. Het zelf aanbrengen van posters, binnen en/of aan de buitenzijde van het gebouw is niet toegestaan. Flyeren mag enkel geschieden bij binnenkomst van het publiek. Het uitdelen of plakken van stickers in en om ons gebouw is verboden.

Geluidsvolume
Het geluidsniveau tijdens een concert kan hard zijn. Willem Twee poppodium houdt zich aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector van max. 103 dB (A).Willem Twee poppodium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor kunnen optreden aan het gehoor. Het verblijf in Willem Twee poppodium is geheel op eigen risico. Gehoorbeschermers van Thunderplugs zijn tegen vergoeding verkrijgbaar. Willem Twee poppodium steunt daarnaast de publiekscampagne I Love My Ears. Meer informatie daarover vind je op www.ilovemyears.nl

Honden en andere huisdieren
Het meenemen van honden of andere (huis-)dieren is niet toegestaan in het poppodium, de toonzaal, de kunstruimte en het café met uitzondering van een geregistreerde assistentie-hond mits deze is aangelijnd. In de spiegelzaal, de gangen en de foyer van de toonzaal zijn honden – mits aangelijnd – van harte welkom. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de honden onder de tafel blijven liggen en geen overlast bezorgen.

Klachten
Klachten van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk gemeld worden bij:

Willem Twee muziek en beeldende kunst
Boschveldweg 471-473
5211 VK ‘s-Hertogenbosch

ok, prima

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt willem-twee.nl gebruik van cookies.