Giro 555

Mensen die slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië willen steunen, kunnen doneren op Giro 555 of rekeningnummer NL08 INGB 0000 0005 55.

Het Rode Kruis berekende dat zeker 70 miljoen nodig is om noodhulp te kunnen verlenen. De aardbeving zorgt in zuidoost Turkije en delen van Syrië voor enorme ellende. Hulpverleners werken met man en macht om zoveel mogelijk mensen onder het puin te halen, naar ziekenhuizen te vervoeren en er worden noodhulpmiddelen verstrekt.  

Twee zware bevingen  
In Turkije reiken hulpverleners vele duizenden tenten, dekens en andere hulpmiddelen uit en er wordt gezorgd voor eten. Het land werd vanochtend vroeg opgeschikt door een aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter.

De beving was zo zwaar dat hij zelfs in Israël, Libanon en Cyprus werd gevoeld. Later vond nog een beving plaats, die eveneens erg hevig was. 

Lastige situatie  

De situatie is extra lastig omdat het momenteel koud is in het gebied. Er ligt op veel plekken sneeuw en er zijn zware stormen. Daardoor is het lastig om hulpteams en -goederen op locatie te krijgen. 

9236