Verhuurhuur bij ons een ruimte
Kunstruimte
vr 14 dec t/m wo 02 jan

Paradise Garden

open:11:00
start:09:00
locatie: kunstruimte
zaal: Spiegelzaal
Gratis

Peng Zhang ( China 1989 )
Geboren in Pingxiang, Jiangxi Province, China,
Werkt en woont momenteel in s-Hertogenbosch.
14 december t/m 31 december 2018 Spiegelzaal

Het plattelandsleven is het belangrijkste aandachtspunt in het werk van Zhang, dit omvat vertrouwdheid, nabijheid en samenhorigheid, evenals eenvoud, traagheid en fysieke arbeid in zijn dorp. In deze onderwerpen visualiseert hij de mensen en hun werkzaamheden en probeert aandacht te vestigen op het landelijke leven.

Zhang duikt in zijn verleden en probeert momenten vast te leggen die hij al op jonge leeftijd heeft meegemaakt. De afbeeldingen verwijzen naar zijn herinneringen aan het dorp waar hij opgroeide als kind op het platteland van Zuid-China.

Zijn werk wordt gekenmerkt door aardse tonen die verwijzen naar dit landschap. Tijdens het maakproces imiteert hij de houdingen van de boeren door voorover te buigen of op de grond te knielen. De materiële relatie met verf, pastels, houtskool, canvas en klei is van wezenlijk belang: de relatie tussen de boer, zijn land en de natuur weerspiegelen.

Met zijn werk geeft hij niet alleen een kijkje in zijn persoonlijke achtergrond, maar richt hij ook zijn aandacht op traditionele ambachten en technieken die, net zoals het ‘samenzijn’ in onze huidige tijd, naar zijn mening, soms verloren raken.

Over Paradise Garden zegt Zhang:
‘De tuin van mijn ouders was altijd het paradijs voor mij: waar ik een goede jeugd had. Ik heb veel grappige dingen gedaan, in verschillende tijden: ouders imiteren om te planten, zandkastelen bouwen, cartoons tekenen met houtskool die ik uit de keukenoven kreeg, spelletjes spelen met vrienden enzovoort. Ik heb de tuin naar hier verplaatst om mijn jeugdbasis te laten zien. Tijdens het werken boog ik mijn lichaam, als een boer, om groenten te “planten” en keramisch speelgoed op het doek te maken. Ik legde een stuk canvas buiten, werkend onder de zon. Bijgevolg was alsof het canvas de bodem werd beïnvloed door het weer. ‘

Rural life is the point of focus in the work of Peng Zhang, this includes familiarity, closeness, and togetherness, as well as simplicity, slowness and physical labour in his village. Through the subjects he visualises his folks and tries to arouse viewers’ attention for the rural life.
Zhang dives into his past and attempts to capture moments that he has experienced at a young age. The images refer to his memories from the village where he grew up as a child in the countryside of South China.
His work is characterised by its earthly tones that reference this landscape. During the making process, he imitates the postures of the farmers by bending over or kneeling on the ground.
The material relation with paints, pastels, charcoal, canvas and clay is of essence: mirroring the relation amongst the farmer, their land and nature.

With his work, he not only gives a glimpse into his personal background, but also turns his focus towards traditional crafts and techniques that, just like togetherness in our current time, as he feels, sometimes get lost.

About Paradise Garden Zhang says: 'My parents’ garden was always the paradise for me, where I had a good childhood. I did lots of funny things inside, in different time: imitating parents to plant, constructing earth castles, drawing cartoons with charcoals I got from kitchen oven, playing games with friends and so on. I have relocated the garden here to show my childhood base. During working, I bent my body over, like a farmer, to “plant” vegetables and make ceramic toys on the canvas. I laid one piece of canvas outside, working under the sun. Consequently, the canvas was like the soil being affected by weather.'  

 

ok, prima

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt willem-twee.nl gebruik van cookies.