Verhuurhuur bij ons een ruimte

Corona

Welke maatregelen heeft Willem Twee getroffen om het coronavirus te bedwingen? 

  • Willem Twee is verplicht te triëren. Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u last heeft van verkoudheid, koorts of andere medische klachten die op corona kunnen duiden.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personeel en bezoekers.
  • Willem Twee is verplicht u te vragen een registratieformulier in te vullen. U bent niet verplicht het formulier in te vullen. De informatie kan eventueel gebruikt worden voor bron- en contactonderzoek i.v.m. de coronapandemie. We gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om, die voor geen ander doel ingezet zullen worden dan eerder genoemd.
  • Het reserveren van tickets voor onze kunstruimte en muziekpodia is verplicht. Reserveren kan online via deze website. Onze bezoekers mogen helaas niet van plaats wisselen of dansen. Voor de kunstruimte werken we met tijdsloten.
  • Ons Hangop eetcafé is conform de meest recente coronamaatregelen voorlopig gesloten. Wel kunt u gebruikmaken van onze service Willem Tweekaway.
  • De flexwerkplekken in de spiegelzaal zijn in principe geopend, al geldt ook hier de aanbeveling zoveel mogelijk thuis te werken.
  • Willem Twee heeft op verschillende plaatsen kuchschermen geïnstalleerd om contact tussen medewerkers en bezoekers te minimaliseren.
  • Willem Twee heeft met pijlen en bebording de routes aangegeven die we u vragen te volgen om onderling contact te minimaliseren.
ok, prima

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt willem-twee.nl gebruik van cookies.