Verhuurhuur bij ons een ruimte

Archief kunstruimte 2020

Klik op een titel of scroll naar beneden voor uitgebreide informatie en afbeeldingen.

Overzicht tentoonstellingen 2020:


Ceramic on the Spot: Feel the EKWC Vibe!: 14 december tot en met 19 januari, kunstruimte

Glashelder, Fred Geven: 1 januari tot en met 31 januari, ikwillem/etaloge

Studiolo van Vermeulen: 11 januari tot en met 2 februari, spiegelzaal

Stef Fridael: 8 februari tot en met 1 maart, spiegelzaal


Ceramic on the Spot, Feel the EKWC Vibe! (terug naar overzicht)

14 december tot en met 19 januari, kunstruimte

Artots en Willem Twee kunstruimte presenteren i.s.m. het ekwc Ceramic on the spot, feel the ekwc vibe!, een tentoonstelling met keramisch werk van kunstenaars die verbonden zijn met het ekwc.

Ceramic on the spot, feel the ekwc vibe! is een eclectische mix van stijl, vorm, techniek en experiment. Een tentoonstelling die tevens een onderzoek is naar de opengevouwen chemie bij het ekwc, een vibrerend netwerk dat je voelt als je navigeert in de binnenste cirkel van alumni.

Ode to the clay
In de tentoonstelling resoneert deze vibe in een overkoepelend thema: een ode aan de klei. Het vereren en bezweren van klei (in de ruimste gedachte) zie je terug in de diverse werken. Hier wordt de fascinatie voor het materiaal pas goed zichtbaar! Je voelt en ziet de uitdaging, tegenslag, euforie en strijd die de kunstenaar met het, vaak nog nieuwbakken, materiaal levert.

Met het werk van gerenommeerde en talentvolle kunstenaars laten we de gedetecteerde vibe en klei fascinatie van het ekwc zien op twee verschillende tentoonstellingslocaties: Artots en Willem Twee kunstruimte.

De deelnemende kunstenaars In Willem Twee kunstruimte zijn:
Yasser Ballemans, Mariëlle van den Bergh, Cristiana Vignatelli Bruni, Dorine Camps, Mels Dees, Katherina Heil, Netty van den Heuvel, Manita Kieft, Marja Kennis, Marga Knaven, Bastienne Kramer, Joris Link, Tilmann Meyer-Faje, Adriaan Rees, Anton Reijnders, Roger Ruhulessin , Rob Ruimers en Chikako Watanabe.


Glashelder, Fred Geven (terug naar overzicht)

1 januari tot en met 31 januari, ikwillem/etaloge

Ervaren kunstenaars, vormgevers, architecten en ontwerpers presenteren in een solo presentatie hun werk een maand lang achter glas in de ikwillem (presentatieruimte achter glas in de spiegelzaal), etaloge (voormalige portierloge) en in de kast op de kamer van de wethouder onder de naam ‘Glashelder’. Ook kunnen ze kiezen voor een duo presentatie samen met een jonge maker.

De exposanten zijn allemaal professionals en verbonden aan de Willem Twee. Ze werken in hun atelier of werkplaats en exposeren regelmatig. Willem Twee erkend de kracht van verbinding en hecht veel belang aan het onder de aandacht brengen van haar makers/huisgenoten.

Januari 2020 | Fred Geven

Een tak wordt in de handen van Fred Geven een bergkam of een rivier. Een stuk boomschors of blok hout wordt landschap of lucht. Dat wat er al was laat hij zien, maar dan anders. Met kleine ingrepen en eerbied voor het karakter van het hout. Hij maakt beelden en schildert. Daarnaast is hij ook een begenadigd dichter, ook al noemt hij zich niet zo.
‘Ik ben de man van hout en water, geen denker, geen prater. Maar gewoon, van het bos en de zee.’
Daar waar land en zee, bos en water elkaar raken vindt hij zijn inspiratie. Hij zoekt niet maar vindt. Zijn biografie (zie www.fredgeven.nl) gaat niet over prestaties maar over ervaringen en groeimomenten.

‘Langs het water’

Vergeten oevers met varens en bomen, gefluister van loof.
Modder en padden en muggen.
Tapijt van bloemen en muren van riet, de roep van een ral.
Ruigte, nat weiland, een snip, verborgen
eierschalen, een eend en vlakbij een reiger.

Vergeten oevers vol vragen en dromen, ik ben verdoofd
door vlagen van watermunt, bloeiende gagel.
Alle tijd en gelukkig om hier nu te dwalen.
Weer wie ik was met de vogels , de bomen,
de grond en het water, de lucht en geen ander.

De kleine rivier en de wilgen die kraken.
Gedachten gewist en mijn zorgen verdwenen, geruis van de bomen.
Geen spijt en geen morgen, een kind in een tuin.
De ogen gesloten, de handen gevouwen, de haren gekamd.
De varens en bomen, de oevers vergeten.

Fred Geven

Expositie in de Etaloge : ‘Hommage aan Bianca Tangande’


Studiolo van Vermeulen (terug naar overzicht)

11 januari tot en met 2 februari, spiegelzaal

Het werk van Ilse Vermeulen wordt gekenmerkt door verzamelingen, series, collecties van-vaak samengestelde-voorwerpen. Het werk wordt misschien wel het best getypeerd door de term intuïtief onderzoek. Waar een wetenschapper via de strakke lijnen van logica en efficiency werkt zoekt Vermeulen eerst intuïtief naar persoonlijke symbolen die voor haar te maken hebben met het leven, de vergankelijkheid en de waarde ervan. Door te verzamelen, te combineren en samenstellingen te maken onttaan er beelden die aan zeggingskracht winnen omdat Ilse Vermeulen tijdens dit proces steeds meer structuur aanbrengt en gerichter naar een ‘eindbeeld’, een kunstwerk toe werkt. Intuïtief zoeken evalueert dan in concreet scheppen.

Het fenomeen ‘Studiolo’ is uitgangspunt voor deze presentatie. De tentoonstelling heeft een wunderkammer-achtige setting waarbij alles de sfeer van onderzoek en experiment uitstraalt. Het kunstproject bestaat slechts gedeeltelijk uit voltooide ‘autonome’ kunstwerken. Ook verzamelingen, foto’s, teksten, gereedschappen, stillevens en andere inspiratiebronnen zijn onderdeel van het project; een kruising tussen een presentatieruimte, museumzaal, studeerkamer en atelier.

De bezoeker wordt in deze tentoonstelling uitgenodigd op onderzoek uit te gaan. De toeschouwer zal zelf lijnen ontdekken van begin (inspiratiebron), proces (bijvoorbeeld onvoltooide werken, schetsen en voorwerpen) en eind (voltooide autonome kunstwerken). Daarnaast kan het geheel ook gezien worden als één groot kunstproject.

Studiolo
De vroegste studeerkamers; studioli.
Voordat er grote galerijen in paleizen werden aangelegd hadden de meeste vorsten al een studiolo. Dit is een kleine studeerkamer waarin vaak boeken en kleine objecten werden opgeslagen ter bestudering door de vorst, geestelijke of rijke burger. Het idee komt uit kloosters waar het een plek was voor studie en meditatie. De eerste Italiaanse studiolo werd in het midden van de 15de eeuw ingericht. Dit vertrek was versierd met de frescocyclus van de muzen (godinnen van kunsten en wetenschap), iets wat in vele andere studioli ook is uitgevoerd omdat het onderwerp zo goed past bij een studeerruimte. In Wunderkammers werden vanaf de zestiende eeuw curiositeiten van over de hele wereld verzameld en tentoongesteld. In die tijd bestond er geen onderscheid tussen kunst en wetenschap zoals dat tegenwoordig wordt gemaakt.

Ilse Vermeulen studeerde, woont en werkt in ’s-Hertogenbosch. Na de tentoonstelling ‘Bouwsels’ in het Noord-Brabants Museum werd ze vooral vertegenwoordigd door Galerie Majke Hüsstege die haar werk toonde op beurzen als de PAN en Realisme en waar ze de solo expositie ‘Vleugelwerken’ had. Daarnaast was haar werk te zien op diverse kunstbeurzen in Engeland, Duitsland en in Skandinavië , in de Vishal in Haarlem en op de Bosch Parade. Haar werk is onder andere vertegenwoordigd in de Wonderkamers van het Gemeentemuseum Den Haag.

Peke Hofman is kunstcriticus en curator. Hij adviseert gemeenten in Nederland op het gebied van kunst in de openbare ruimte en is bestuursvoorzitter van ‘publiek gemaakt’, stichting voor kunst in de openbare ruimte. Tussen 2000 en 2013 was hij directeur van Centra Beeldende kunst onder meer in ’s-Hertogenbosch. Hofman maakte bijna 90 tentoonstellingen met Nederlandse en internationale kunstenaars. Peke Hofman schrijft voor ‘Beelden’, magazine voor ruimtelijk georiënteerde kunst en organiseert kunstreizen in binnen en buitenland.


Stef Fridael: 8 februari tot en met 1 maart, spiegelzaal (terug naar overzicht)

‘Stef onderzoekt in zijn kunst het leven in al zijn schoonheid en lelijkheid. Hij schildert het leven als last en het leven als geschenk.’

Stef Fridael (1957) is geboren in Indonesië en woont en werkt in Eindhoven. Zijn werk is te zien geweest bij onder andere de Ostrale in Dresden, Neuropa exhibition in Japan en Embassy of Art in Amsterdam.

De oerinstincten van de mens staan centraal in het werk van Fridael. Denk aan angst, lust, veiligheid, misbruik, moed, macht, prestige en status. Om dit weer te geven maakt hij gebruik van beelden die we zien op tv, internet en andere media. Met zijn werk wil Fridael een discussie en een reflectie op gang brengen over de menselijke
ervaringen maar ook over het gegeven beeld.

In de jaren 70 begint Fridael aan een studie grafisch ontwerp. Een paar jaar na zijn afstuderen besluit hij echter in militaire dienst te gaan. Hij werd uitgezonden naar landen als Afghanistan en Kosovo. Waarschijnlijk is daar zijn
fascinatie voor leven en lijden ontstaan. Na zijn militaire dienst richt Fridael zich weer op het schilderen. Hij sluit zich aan bij Artspace Flipside en de Stichting Zesde Kolonne in Eindhoven.

In 2016 kiest Fridael voor een studie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Dit brengt een grote verandering in zijn werk teweeg. Waar eerst zijn grafische opleiding duidelijk te zien was in zijn
schilderijen, is deze nu meer naar de achtergrond verdwenen. Wel zijn dezelfde thema’s nog van toepassing in het werk van Fridael. In zijn nieuwste werken laat hij zien hoe het is om te moeten leven met angst, schaamte,
armoede en schuld. Wat schuilt er onder de ogenschijnlijk ideale buitenkant? Is een sprookje niet hetzelfde als een mooi verpakte nachtmerrie?

ok, prima

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt willem-twee.nl gebruik van cookies.