kassa

ANBI Status

Stichting Willem Twee muziek en beeldende kunst heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn en gebruik mogen maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de Belastingdienst als ANBI worden aangewezen, hebben deze belastingvoordelen:

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

ANBI en culturele ANBI opzoeken

Wil je weten of de Belastingdienst  een bepaalde instelling heeft aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Wanneer achter de naam van de instelling in de kolom activiteit ‘Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI gekregen.

Federatie Cultuur
Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen veranderd. Er is een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

De Federatie Cultuur biedt de leden van de aangesloten koepelorganisaties ondersteuning bij het voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichtingen. Deze site doet dienst als internetportaal waarop de wettelijk verplichte gegevens van ANBI’s kunnen worden vermeld. Op deze website is eveneens informatie over Stichting Willem Twee muziek en beeldende kunst te vinden.

ok, prima

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt willem-twee.nl gebruik van cookies.