ANBI Status en relevante documenten

Willem Twee muziek en beeldende kunst heeft haar beleid vastgelegd in een beleidsplan. Daarin wordt ingegaan op alle details van de organisatie inclusief de bestuursvorm en de financiële uitgangspunten. Hieronder worden de hoofdlijnen beschreven en kun je alle relevante documenten downloaden.

  • Doelstelling Willem Twee muziek en beeldende kunst

Beeldende kunst en muziek kunnen dat uitdrukken wat ons met alleen woorden niet lukt. Het spreekt gebieden in ons aan waarvan iedereen beseft dat die er zijn, maar waar we met de taal die we spreken moeilijk grip op krijgen. Door kunst en muziek te bedenken, te maken, te bekijken of te beluisteren verhogen we de kwaliteit van het leven en het is dit eenvoudige vertrekpunt dat Willem Twee muziek en beeldende kunst huldigt in haar streven om bij te dragen aan een mooiere samenleving. Verwondering en verrassing vormen kernbegrippen en of het nu graffiti, beeldhouwkunst, schilderkunst, grafiek of pop, dance, klassiek of jazz betreft, er is plaats voor alle disciplines en genres. Een belangrijk speerpunt binnen de programmering van Willem Twee muziek en beeldende kunst richt zich op ‘jonge’ en vernieuwende kunst door het organiseren van geconcentreerde en dynamische events, concerten in ieder denkbaar genre (versterkt en onversterkt), workshops, educatie, activiteiten, discussies, lezingen, presentaties, tentoonstellingen en (film)vertoningen. ‘Actief’ en ‘participeren’ zijn hierin richtinggevende elementen. We maken veel ruimte voor cross-overs tussen de verschillende genres binnen de muziek, maar ook tussen muziek, beeldende-, grafische-, en nieuwe mediakunst en film. Mét de vernieuwende kunst laten we tevens zien waar die vandaan komt door die te combineren met werk van gevestigde kunstvormen en namen.

  • Hoofdlijnen

Met Willem Twee muziek en beeldende kunst staan we voor de volgende uitgangspunten: – het stimuleren van jonge en/of vernieuwende kunst; – het ontwikkelen van een multidisciplinair karakter; – het stimuleren van innovatief cultureel ondernemerschap; – zoveel mogelijk mensen bereiken en laten zien en horen wat we doen; – lokaal, bovenlokaal en nationaal zichtbaar zijn. In het beleidsplan wordt uiteengezet hoe we deze uitgangspunten handen en voeten geven.

  • Bestuurssamenstelling

De Stichting Willem Twee muziek en beeldende kunst kent een Raad van Toezicht en een bestuurder/directeur. De leden hiervan zijn Winnie Sorgdrager (lid van de Raad van State), Henk van der Meulen (directeur/bestuurder Koninklijk Conservatorium Den Haag), Joost Heijthuijsen (oud-directeur Incubate, schrijver), Ruud van de Ven (bestuurder Pensioenfonds van Lanschot), Hanneke Pepers (eigenaar Creatie maakt alles). De bestuurder/directeur is Henri Broeren.

  • Beloningsbeleid
    De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De directeur/bestuurder wordt gehonoreerd volgens de uitgangspunten zoals beschreven in de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals. Ook het overige personeel volgt de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals.

Relevante documenten:

Afschrift Fusieakte

Directiereglement Willem Twee

Reglement Raad van Toezicht Willem Twee

Willem Twee beleidsplan 2021-2024

Jaarverslag 2022

ANBI-status