PRESENT #2

Sound Now Passing
Hedendaags
Tickets
Facebook event
Datum 20-01
Prijs € 19,50
Locatie Poppodium
Zaal Kleine Zaal , Grote Zaal, Willem Twee Café, Kunstruimte
PRESENT #2

 

Een fonkelnieuw festival dat drie keer per jaar plaatsvindt in Den Bosch. PRESENT zoekt naar de verwondering, spanning en expressiviteit van het moment. PRESENT presenteert authentieke musici die zich durven, willen en kunnen blootgeven. Je beleeft het avontuur nu. Wees present.

A brand new festival that takes place three times a year in Den Bosch. PRESENT searches for the wonder, tension and expressiveness of the moment. PRESENT presents authentic musicians who dare, want and can expose themselves. You are experiencing the adventure now. Be present.

Programma // Line-up
Ruidoscuro
Yamila
Laura Agnusdei
Kaito Winse
Eerie Wanda
Nate Wooley
Nate Wooley / Frank Rosaly / Jochem van Tol
Brutter
Rafaele Andrade
 Baby's Berserk
Karel van der Eijk
Younes Zarhoni
Pierre Bastien
Zenn
Rosa

#cultuurstadvanhetzuiden

 

Baby's Berserk

Geïnspireerd door de New Wave uit de jaren 80 en de Y2K Indie-dansscene, brengt deze jonge Amsterdamse knalband het verleden naar nu. Baby’s Berserk gaat over de vrijheid nemen om te zijn wie je wilt zijn, over comfortabel zijn. In de grote traditie van Roxy Music, Throbbing Gristle en Malcolm McLaren draait Baby’s Berserk niet alleen om de scherpe muziek, maar ook om een ijzersterke eigen visuele stijl. Ze mixen hun geluiden graag met underground mode. Elektronische liedjes met een punk-attitude die vertellen dat het prima is om veel plezier te hebben in het leven. Eind 2023 brachten zij hun debuutalbum uit onder de bandnaam.

Inspired by the 80s New Wave and the Y2K Indie dance scene, this young Amsterdam band brings the past to the present. Baby's Berserk is about taking the freedom to be who you want to be, about being comfortable. In the great tradition of Roxy Music, Throbbing Gristle and Malcolm McLaren, Baby's Berserk is not only about sharp music, but also about its own strong visual style. They like to mix their sounds with underground fashion. Electronic songs with a punk attitude that tell you that it is okay to have a lot of fun. At the end of 2023 they released their debut album under the band name.

Spotify

Ruidoscuro

Ruidoscuro werkt momenteel als een kwartet, samen met Marta Warelis, Ibelisse Guardia Ferragutti en Andy Moor, die vanavond wordt vervangen door Dario Trapani. Vier leidende figuren in de hedendaagse Amsterdamse improvisatiescene creëren samen betoverende en uitgerekte interpretaties met een kenmerkende energie.

Currently, Ruidoscuro operates as a quartet, with the other members being Marta Warelis, Ibelisse Guardia Ferragutti, and Andy Moor, who will replaced for Dario Trapani this evening. Four driving forces of the contemporary Amsterdam improv scene together create hypnotizing, stretched renditions that burst with a characteristic energy

 

Website

Yamila

Yamila, een Spaanse componist, celliste, zangeres en producent, beweegt vloeiend tussen elektronische en analoge muziek, traditie en innovatie. Haar tweede album, "Visions" (Umor-Rex), verkent de transformerende kracht van muziek en mengt barok, Spaanse folklore, hedendaagse elektronische geluiden, en een samenwerking met de New Yorkse muzikant Rafael Anton Irisarri. Yamila, gevestigd tussen Brussel en Madrid, duwt de grenzen van gevestigde artistieke vormen door samen te werken met beeldende kunstenaars, choreografen en filmmakers.

Yamila, a Spanish composer, cellist, singer, and producer, deftly straddles the worlds of electronic and analog music, tradition and innovation. Her second album, "Visions" (Umor-Rex), explores the transformative power of music, blending baroque, Spanish folklore, contemporary electronic sounds, and a collaboration with New York musician Rafael Anton Irisarri. Based between Brussels and Madrid, Yamila pushes the boundaries of established artistic forms through collaboration with visual artists, choreographers, and filmmakers.

Website
Yamila

Laura Agnusdei

Laura Agnusdei is een muzikant uit Bologna, Italië. Ze is saxofonist, elektro-akoestisch componist en improvisator. Haar muziek mengt digitale, analoge en akoestische elementen en schept creatieve geluidslandschappen, zoals te horen op haar eerste album "Laurisilva." Laura's muziek is te zien geweest op verschillende Europese festivals en locaties, en ze maakt deel uit van het psychrock-collectief Julie's Haircut. Naast haar optredens zal ze ook een driedaagse residentie in de Willem Twee Studio’s voltooien.

Laura Agnusdei is a musician from Bologna, Italy. She's a saxophonist, electroacoustic composer, and improviser. Her music blends digital, analog, and acoustic elements, crafting imaginative soundscapes as heard on her debut album "Laurisilva." Laura's music has been showcased at various European festivals and venues, and she's part of the psych-rock collective Julie's Haircut. Alongside her performances, she will also undertake a four-day residency at Willem Twee Studio’s.

website

Kaito

Labalou Kaito Winse komt uit een jeli-familie in Lankoué, de Sourou-regio in het noorden van Burkina Faso. Hij is een multi-instrumentalist en zanger, en toont zijn vaardigheid met instrumenten als de kalebas, mondboog, Fulani-fluit, kora en sprekende drum. Zijn krachtige stem doet denken aan operastijlen. Hij houdt de Fulani-tradities in ere, werkt samen met Tartar(e) en is lid van de experimentele noise punkband Avalanche Kaito. Tijdens PRESENT kunnen we echter genieten van zijn boeiende soloperformance, waarbij hij een sterke band met het publiek opbouwt die verder gaat dan het podium.

Labalou Kaito Winse hails from a jeli family in Lankoué, northern Burkina Faso's Sourou region. He is a multi-instrumentalist and vocalist, showcasing his skillful use of instruments like the calabash, mouthbow, Fulani flute, kora, and talking drum while showcasing a powerful voice reminiscent of opera styles. He preserves Fulani traditions, collaborating with Tartar(e) and being a member of the experimental noise punk band Avalanche Kaito. However, during PRESENT we will witness his captivating solo performance, where his skill for connecting with the audience goes beyond the stage. 

Bandcamp

Eerie Wanda

Eerie Wanda, het indie pop soloproject van de Nederlands-Kroatische singer-songwriter Marina Tadic, wordt gekenmerkt door haar intuïtieve benadering van muziek. Tadic begon op 14-jarige leeftijd met het schrijven van nummers toen ze haar eerste gitaar kreeg. Haar stijl is eenvoudig en introspectief, geïnspireerd door mystiek en het paranormale. Ze heeft samengewerkt met Jasper Verhulst en bijgedragen aan het debuutalbum van Kidbug in 2020, samen met artiesten als Adam Harding, Thor Harris en Bobb Bruno.

Eerie Wanda, the indie pop solo project by Dutch-Croatian singer-songwriter Marina Tadic, is defined by her intuitive music-making approach. Tadic started writing songs at 14 when she got her first guitar. Her style is marked by simplicity and introspection, drawing inspiration from the mystical and paranormal. Notably, she collaborated with Jasper Verhulst and contributed to Kidbug's debut album in 2020, alongside artists like Adam Harding, Thor Harris, and Bobb Bruno.

Website

Nate Wooley

Nate Wooley, afkomstig uit Oregon en nu New York, verlegt de grenzen van de trompet en heeft samengewerkt met bekende muzikanten, waaronder Yoshi Wada en John Zorn. Hij vestigde zijn naam door in 2019 als solist te debuteren bij de New York Philharmonic en kreeg wereldwijde erkenning voor zijn unieke stijl. Hij zet zich tevens in voor de muziek middels Mutual Aid Music, wat zich richt op vernieuwende en collaboratieve benaderingen van compositie.

Nate Wooley, hailing from Oregon and now New York, redefines trumpet boundaries and has collaborated with notable musicians, including Yoshi Wada and John Zorn. He made his mark by debuting as a soloist with the New York Philharmonic in 2019, earning international acclaim for his idiosyncratic style. He is also dedicated to music evolution through Mutual Aid Music, a concept aimed at innovative and collaborative approaches to composition

 

Website

Nate Wooley / Frank Rosaly / Jochem van Tol

t.b.a.

Brutter

De broers Christian en Fredrik Wallumrød van Brutter brengen een soort ongemak met hun mechanische en niet-dansbare muziek, waarbij ze de grenzen van machines op nieuwe manieren verkennen. Ze gebruiken mechanische percussie en onconventionele synthesizergeluiden om te experimenteren met de repetitieve, symmetrische loops die je vaak in elektronische muziek hoort. Hun samenspel verstoort de gebruikelijke ritmes en maakt ons bewust van onregelmatigheden in de tijd, en benadrukt ons verlangen naar symmetrie.

Brothers Christian and Fredrik Wallumrød of Brutter deliver discomfort through their mechanical, undanceable music where the limits of machines are tested to new extremes. Using mechanical percussion and unconventional synthesizer sounds, Brutter challenges the electronic music trend of repetitive, symmetrical loops. Their interplay disrupts rhythms, making us aware of time irregularities, shedding light on the human desire for symmetry.

 

Website

Rafaele Andrade

Rafaele Andrade is voortdurend op zoek naar nieuwe elektro-akoestische geluiden en mogelijkheden. De Braziliaanse kunstenaar richt zich op samenwerkings- en multidisciplinaire processen, van het maken en componeren tot het vervaardigen en bespelen van haar eigen instrumenten, zoals het interactieve snaarinstrument Knurl. Met een sociaal geëngageerde mentaliteit worden haar kunstvormen de uitkomst van haar dromen om ons collectieve wezen te transformeren en in harmonie te brengen.

Rafaele Andrade is on a constant search towards new electro-acoustic sound and possibility. The Brazilian artist focuses on collaborative and multidisciplinary processes, from crafting and composing to printing and playing her own instruments, such as the interactive string-based instrument Knurl. With a socially engaged mindset, her artforms become the output of her dreams to transform and harmonize our collective being.

 

Website

Karel van der Eijk

Karel van der Eijk is een kunstenaar die installaties maakt met geluid en mechanica als centraal thema. Zijn sculpturale werken ontstaan uit diverse materialen, zelfs afvalzakken. Het publiek kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan het proces; de werken kunnen vaak met een simpele druk op de knop in beweging worden gezet, terwijl ze op andere momenten als muziekinstrumenten worden bespeeld

Karel van der Eijk is an artist that makes installations centring around sound and mechanics. His sculptural works arise from an array of odd materials such as trash bags. Inviting the audience to take part in the process, the works can often be set in motion with a simple push of a button, while in other instances, they are played like musical instruments.

Website
Karel van der Eijk

Younes Zarhoni

Younes Zarhoni is een Belgisch-Marokkaanse elektronische muzikant, multidisciplinair kunstenaar en geluidsontwerper gevestigd in Brussel. Hij gebruikt verschillende benaderingen en invloeden om muzikale optredens, geluidsinstallaties en visuele werken te creëren. Tijdens PRESENT zal Younes de expositieruimte, gekenmerkt door haar hoge plafond, overnemen en het publiek in een cirkel uitnodigen. Zijn recente installaties hebben polyfone en heterofone liederen onderzocht die in wisselwerking staan met de ruimte en het publiek.

Younes Zarhoni is a Belgian-Moroccan electronic musician, multidisciplinary artist and sound designer based in Brussels. Using a variety of approaches and influences, he creates musical performances, sound installations, and visual works. During PRESENT, Younes will take on the exhibition space with its high ceiling in a round circle setting. His recent installations have explored polyphonic and heterophonic songs that interact with spatiality and the audience.

Website
Younes Zarhoni

Pierre Bastien

Pierre Bastien, een Franse componist, multi-instrumentalist en installatiekunstenaar, staat bekend om zijn tientallen jaren van creatieve bijdragen aan muziek. Een van deze bijdragen is het zelfsturende orkest genaamd Mecanium, waar traditionele instrumenten worden gecombineerd met mechanische elementen. Zijn eigenzinnige aanpak van de wereld van geluid heeft hem erkenning opgeleverd en samengewerkingen met prominente kunstenaars, waaronder Robert Wyatt en Issey Miyake. Voor PRESENT zal Pierre een geluidsinstallatie in de expositieruimte presenteren.

Pierre Bastien, a French composer, multi-instrumentalist, and installation artist, is known for his decades of inventive contributions to music. One of these is the self-steering orchestra called Mecanium, which blends traditional instruments with mechanical elements. His odd-ball approach to the world of sound has earned him recognition and collaborations with prominent artists, including Robert Wyatt and Issey Miyake. For PRESENT, Pierre will showcase a sound installation in the exhibition space.

Website

Bestel tickets

Datum 20-01
Tijd 17:30
Locatie Poppodium
Zaal Kleine Zaal + Grote Zaal + Willem Twee Café + Kunstruimte