Future of Work

Beeldende kunst

8 t/m 30 oktober
Opening: 8 oktober, 17:00 - 19:00

 

Gratis
Prijs gratis
Locatie Kunstruimte
Future of Work

Of het nu gaat over klimaatverandering, landbouw en natuur, cultuurverandering, eigendom van data, of over onderwerpen als racisme; elk maatschappelijk of ecologisch thema vindt uiteindelijk zijn weerslag in de economie. De economie is de huishouding van de aarde die we samen voeren. Het is ons weefwerk van afspraken, gewoonten, verhalen, mythen, tradities, waardesystemen, verhoudingen tussen mens en natuur, individu en collectief en manieren om naar technologie te kijken dat de economie gestalte geeft. In de afgelopen decennia is de economie steeds centraler komen staan in ons denken en handelen. Alsof alles bij economie begint, in plaats van dat alles zijn weerslag heeft op de vorm van onze economie. 
 
In samenwerking met Future of Work Foundation, Academie voor Beeldvorming en Godelieve Spaas, organiseert Willem Twee Kunstruimte in oktober een tentoonstellings- en activiteitenprogramma rondom de toekomst van werk. In de Kunstruimte worden artistieke onderzoeksprojecten gepresenteerd die op kritische wijze speculeren over een nieuwe economie. Rondom de tentoonstelling vindt een activiteitenprogramma plaats van 17 t/m 21 oktober. 
 
De video-installatie STRAF (2022) bevraagt ons geweten in een toekomst waarin de naleving van de door de Verenigde Naties in 2015 vastgestelde 'Sustainable Development Goals' leidend is voor hoe we ons leven en de economie inrichten. Het werk laat een toekomst zien waarin we bepaalde vrijheden opofferen, waarin exploitatie van mensen en dieren verboden is en waarin de natuur eisen stelt aan hoe we leven en werken. Fair Jobs (2022) is het nieuwste actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming naar de voorkoming van uitbuiting van arbeidsmigranten. In samenwerking met een internationale groep kunstenaars, onderzoekers en werkzoekenden wordt een coöperatief uitzendbureau opgericht. Uit dit actieonderzoek zal een korte film te zien zijn. Het project Camping Kafka: weg in eigen land (2017-nu) van Academie voor Beeldvorming laat zien hoe campings deel uitmaken van de wooncrisis. Wonen op recreatieterrein is in Nederland verboden. Toch vinden woningzoekenden noodgedwongen onderdak in stacaravans en vakantiehuizen.
 
Future of Work Foundation is een hybride platform voor artistiek onderzoek en co-creatie, onder het artistieke leiderschap van Olga Mink, dat nieuwe samenwerkingsvormen en duurzame strategieën rondom werk en economie tot stand brengt. 
 
Godelieve Spaas is lector nieuwe economie bij Avans Hogeschool. Zij doet vanuit een antropologisch perspectief onderzoek naar economische principes en vormen van ondernemen die zorgen voor de aarde en al haar bewoners. Haar onderzoek ontwikkelt zich meer en meer richting van een collaboratieve sociale praktijk waarin maken, dialoog, en onderzoek elkaar afwisselen en versterken. In al haar werk onderzoekt zij hoe we ons de economie weer kunnen her-eigenen. En hoe we agency kunnen hebben en uitoefenen in de ontwikkeling naar een economie van care takers. Godelieve studeerde antropologie en dans en promoveerde op andere vormen van ondernemen aan de Universiteit van Zuid-Afrika. Daarnaast is zij onderzoeker en maker in residence bij Rabobank Kunstzaken, bestuurder bij Plaats de Kleine Aarde, Associate Director bij het Pari Center in Italië.
 
STRAF (2022) is een co-productie van het Lectoraat Nieuwe Economie, Avans Hogeschool en Peerfilm

Concept: Godelieve Spaas 
Productie en regie: Kees-Jan Mulder 
Acteurs en schrijvers: Isolde Sprenkels, Ine Mols, Carla Bakker en Godelieve Spaas  

Academie voor Beeldvorming doet artistiek actieonderzoek om maatschappelijke vragen aan te pakken. De artistieke leiding wordt gevormd door beeldend kunstenaar en theoloog Klaas Burger en kunstenaar Malou van Doormaal. In verschillende samenwerkingsverbanden onderzoeken zij hoe we van elkaar kunnen leren en hoe grotere systemen op een nieuwe manier gevormd kunnen worden. 
 
Fair Jobs (2022) wordt gemaakt in samenwerking met Stichting FairWork, Stichting Barka, werkgevers en andere partners. 
Artistieke leiding en onderzoek: Klaas Burger
Onderzoek, verbinding met beleid en media: Francien Winsemius, Stichting Fair Work 
Onderzoek, script en regie (film): Boris Zafirov, Stefany Karghoti, Jesse Immanuel Bom
 
Camping Kafka: weg in eigen land (2017-nu) is een actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming.

Artistieke leiding en onderzoek: Klaas Burger  
Vormgeving en onderzoek: Ruben Pater / Untold Stories (installatie en website) en Yacinth Pos (game en campingkaart).

https://futureofwork.nl
https://www.academievoorbeeldvorming.nl

Beeld: Gedoogambtenaar uit Camping Kafka: weg in eigen land (2017-nu) van Academie voor Beeldvorming en filmstill uit STRAF van Godelieve Spaas (2022)

7982