Falling, Catching

Vince Donders transformeert de Kunstruimte tot dystopisch labyrint in deze solotentoonstelling
Beeldende kunst
Gratis
Datum 27-08
Prijs Gratis
Locatie Kunstruimte
Zaal Grote Ruimte
Falling, Catching

Vince Donders

Van 27 augustus tot 24 september 2023 presenteert Willem Twee deze solotentoonstelling Falling, Catching van kunstenaar Vince Donders. 

Wees van harte welkom bij de publieke opening op zondag 27 augustus van 15.00 tot 17.00 uur. Inloop is vanaf 15.00; om 15.15 vindt een kort openingswoordje plaats door de curator en de kunstenaar. Vanaf 15.20 vangt de borrel aan in de Kunstruimte en op ons terras! 

Vince Donders creëert kunstmatige landschappen die zijn gevormd door de mens en waarin alle aanwezige elementen ook door mensenhanden zijn gecreëerd. In de huidige maatschappij hebben de aanwezigheid van de mens en de materiële ontwikkelingen die wij hebben gecreëerd hun sporen nagelaten op bijna elk levend wezen op onze planeet. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, het raffineren van olie, het maken van plastic en onze overmatige productie en consumptie van niet-biologisch afbreekbare stoffen is ons ecosysteem onomkeerbaar veranderd. De toekomst is in een pessimistisch scenario buitengewoon grimmig, en zelfs in het meest optimistische scenario volstrekt onzeker. Hoelang wij als mens nog kunnen vertoeven in deze artificiële wereld die wij zelf geschapen hebben, is onvoorspelbaar.  

Donders verkent in zijn werk de toekomstige potentiële werelden waar deze gebeurtenissen en processen toe hebben geleid. Hij verkent de esthetische, ecologische en materiële gevolgen van de aanwezigheid van de mens in de restanten van de kunstmatige uitvindingen, materialen en industrie. Bouwmateriaal is beperkt tot staal en kunststof; de illusie van natuur wordt gecreëerd door elektrische apparaten die fonteinen, ventilatoren en motoren aandrijven. Donders stelt ons als kijker de vraag: zijn we bereid om te leven in een wereld die tot in de diepste kieren en spleten vervuild is met industrieel afval? 

Falling, Catching

Falling, Catching borduurt verder op Donders’ presentatie Wall of Tar/Wind from Nowhere, die in 2022 in TAC Eindhoven te zien was. In Falling, Catching gebruikt Donders de bestaande structuur van de Kunstruimte van Willem Twee. De mintgroene palen vormen het grid waarbinnen Donders een kunstmatig landschap opbouwt van plastic stroken, bedekt en bewerkt met zout, inkt, olie en water. De stroken dansen continu op en neer op de wind die natuurlijk lijkt, maar die in feite net zo kunstmatig is als de door de mens gemaakte ventilatoren die de lucht en het plastic in beweging brengen. 

Falling, Catching verwijst naar de herhalende beweging van de plastic doeken die door de ventilatoren wapperen in de ruimte. Steeds opnieuw maken ze een neerwaartse beweging om vervolgens door de wind weer te worden opgevangen. Deze beweging herhaalt zich vervolgens onophoudelijk. Het proces kent noch een begin noch een eind. Een kunstmatige ademhaling blaast stukken plastic leven in. Omdat elk spoor van een natuurlijke of menselijke aanwezigheid in dit artificiële landschap ontbreekt, is er niets wat ons kan herinneren aan onze eerdere aanwezigheid. Deze kunstmatige wereld is de nieuwe standaard geworden en voelt daardoor vredig: er is immers niets aanwezig wat we kunnen veranderen of wat we hebben kunnen veranderen om dit te voorkomen.  

Het destructieve plastic landschap dat Donders creëert, roept overweldigende gevoelens bij ons op. Wij voelen ons als mens volkomen nietig in deze confrontatie met een kracht die groter is dan onszelf. De bezoeker kan er niet omheen dat er iets belangwekkends heeft plaatsgevonden, al tasten ze in het duister over de aard van de gebeurtenis. Het is als alsof er een bom is ontploft, waarna het stof langzaam verdwijnt en de contouren van de gevallen wereld om ons heen prijsgeeft. De stalen constructies en niet-afbreekbare kunststoffen zijn alles wat overblijft nadat destructieve krachten het organische leven hebben weggevaagd.  

Falling, Catching

Over Vince Donders

Vince Donders (Tilburg, 1991) studeerde in 2017 af aan St. Joost School of Arts and Design in Den Bosch. Hij presenteerde zijn werk o.a. bij PARK Tilburg, De Cacaofabriek Helmond, This Art Fair in 2021, Bosch Parade 2022 en volgde residenties bij o.a. Vrouw Muskens in Dongen en Stiftung Berliner Leben in Berlijn. In 2022 verscheen zijn publicatie ‘Tarmac Utopia’ in samenwerking met UDC Publishing. Vince is in 2023 en 2024 resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Beeldcredits:
* Foto header: Vince Donders nam in 2022 deel aan TalentHub Inversie. Hier is hij te zien met zijn mentor Gam Bodenhausen in de tentoonstelling Wall of Tar, Wind of Nowhere in TAC Eindhoven. Willem Twee is een van de secundaire partners van Inversie. Foto door Marcel de Buck, in opdracht van TalentHub Inversie. 
* Foto rechts: Vince Donders in de tentoonstelling Wall of Tar, Wind of Nowhere in TAC Eindhoven. Foto door Marcel de Buck, in opdracht van TalentHub Inversie. 
* Video ‘Falling, Catching’ door Rob Heesbeen, in opdracht van Willem Twee Kunstruimte, 2023.

Over Vince Donders

Bestel tickets

Datum 27-08
Tijd 15:00
Locatie Kunstruimte
Zaal Grote Ruimte